Byggnationen nu igång

24 februari, 2021

Landskrona golfklubb bygger till sitt klubbhus. Svenska Golfmuseet är därför nu stängt och den tidigare utställningen nedmonterad. Om all planering håller så öppnas den nya utställningen i nya lokaler maj-juni 2022. Klubbhusets utbyggnad innebär förutom nya lokaler för museet ett öppet klubbrum, utökad restaurangservering, nya kanslilokaler samt ny lokal för gym och omklädning.

På Facebook och museets hemsida kommer vi fortlöpande att berätta om hur formandet av den nya utställningen framskrider. Ambitionen är en modern utställning  som ger en stark upplevelse och som berättar om den svenska golfens historia, golfens särart och om de stora händelserna och personligheterna.


5 januari, 2021

Svenska Golfförbundet bildades 1904 som en sektion av Riksidrottsförbundet. Vid styrelsens första sammanträde beslutade man att översätta och ge ut de regler för golfspel som R&A fastställt 1902. Viktor H Setterberg gjorde översättningen och lånade ut pengar till tryckningen. Det manus Setterberg hade som underlag vid sättningen av regelhäftet, finns bevarat på Svenska Golfmuseet. Det är ett av den svenska golfhistoriens viktigaste föremål och visar att man från början anslöt sig till den internationella golfrörelsen.
Manuskriptet har sedan år 2000 funnits i en av museets montrar. Nu ligger det nedpackat i arkivet tills dess det är dags att öppna den nya utställningen sommaren 2022.


Startskottet mot ny utställning

15 december, 2020

Startskottet för att skapa innehåll till Svenska Golfmuséets nya utställning har startat. Den nya utställningen skall mer fokusera på berättelser om den svenska golfens utveckling än på enskilda föremål. Korta filmer blir ett sätt att förmedla detta och i förra veckan startade produktionen av en kortfilm om Viktor H Setterberg genom inspelning av några scener på golfbanan i Hovås. Till vår hjälp hade vi några av klubbens historiker – Claes Olsson, Bengt Larsson och Per Zachrisson,


Hemlån från museets bibliotek

21 oktober, 2020

Bibliotek skall naturligtvis användas. Den som har ett golfid kan låna hem böcker från vårt bibliotek. Idag lånades till exempel denna reprint från Bobby Jones legendariska utgivning från slutet av 1920-talet ut till en intresserad golfskribent.