Byggnationen nu igång

24 februari, 2021

Landskrona golfklubb bygger till sitt klubbhus. Svenska Golfmuseet är därför nu stängt och den tidigare utställningen nedmonterad. Om all planering håller så öppnas den nya utställningen i nya lokaler maj-juni 2022. Klubbhusets utbyggnad innebär förutom nya lokaler för museet ett öppet klubbrum, utökad restaurangservering, nya kanslilokaler samt ny lokal för gym och omklädning.

På Facebook och museets hemsida kommer vi fortlöpande att berätta om hur formandet av den nya utställningen framskrider. Ambitionen är en modern utställning  som ger en stark upplevelse och som berättar om den svenska golfens historia, golfens särart och om de stora händelserna och personligheterna.