Håll dig uppdaterad med
händelser, nyheter och erbjudande från Svenska Golfmuseet.

Registrera dig här för vårt nyhetsbrev och få information direkt till din inkorg.

    
  Powered by Get a Newsletter

  Museets verksamhet

  Målet för Svenska Golfmuseet är att ett kunskapscentrum om hur den svenska golfrörelsen vuxit fram och utvecklats. Verksamheten är inriktad på den svenska historien. I museets uppdrag ingår följande områden:

  1. Att samla material och berätta om den svenska golfens starka personligheter.
  2. Att samla och bevara föremål om golfspelet och banskötsel. Museet skall ha ett antal representativa föremål från varje tidsepok från starten kring sekelskiftet mellan 1800-talet och 1900-talet. Uppgiften är således inte att bevara allt gammalt som finns från golfens första tid, utan att ha de viktiga föremål som beskriver golfens utvecklingssteg.
  3. Att samla och bevara arkivhandlingar från Svenska golfförbundets verksamhet som beskriver den svenska golfrörelsens utveckling.
  4. Att vara ett referensbibliotek för golflitteratur. Primärt skall biblioteket samla svenskspråkig golflitteratur, litteratur på andra språk som beskriver svensk golf och jubileumsböcker från svenska golfklubbar. Viktig engelskspråkig litteratur som beskriver utveckling av utrustning, golfbanearkitektur, den internationella tävlingsverksamheten och golfens personligheter också finns också i biblioteket.
  5. Att ha en samling av digitala fotografiska bilder om svensk golf.
  6. Att stödja svenska golfklubbar som vill skriva sin historia.
  7. Att berätta om den svenska golfhistorien genom en utställning på museet, mindre utställningar som golfklubbar kan visa lokalt och genom förmedling av berättelser genom guidningar och publicering i museets olika medier.
  8. Att dokumentera den nutida golfen för att skapa underlag för kommande beskrivningar av golfhistorien.