Ett unikt föremål

16 oktober, 2021

Svenska Golfförbundet bildas 1904 som en sektion av Riksidrottsförbundet. Ett av besluten på första styrelsemötet var att översätta och låta trycka de golfregler som R&A fastställt 1902. Viktor H Setterberg stod för översättningen och han lånade också ut pengar för att häftet skulle kunna tryckas. Setterbergs handskrivna manus som var underlaget till sättningen av häftet finns på Svenska Golfmuseet och får ses som ett av den svenska golfens viktigaste föremål.