Golfmuseets nya lokaler

29 april, 2021

Styrelsen för Svenska Golfmuseet har nu fått möjlighet till en första besiktning av museets nya lokaler. Projektledaren för byggherren Treano visade runt och kunde berätta att man ligger före i byggprocessen. Museets återflyttning av biblioteket och inredningen av den nya utställningen kan sannolikt starta redan i oktober. Nyinvigningen av det nya museet är planerat till maj-juni nästa år.


Byggnationen nu igång

24 februari, 2021

Landskrona golfklubb bygger till sitt klubbhus. Svenska Golfmuseet är därför nu stängt och den tidigare utställningen nedmonterad. Om all planering håller så öppnas den nya utställningen i nya lokaler maj-juni 2022. Klubbhusets utbyggnad innebär förutom nya lokaler för museet ett öppet klubbrum, utökad restaurangservering, nya kanslilokaler samt ny lokal för gym och omklädning.

På Facebook och museets hemsida kommer vi fortlöpande att berätta om hur formandet av den nya utställningen framskrider. Ambitionen är en modern utställning  som ger en stark upplevelse och som berättar om den svenska golfens historia, golfens särart och om de stora händelserna och personligheterna.