5 januari, 2021

Svenska Golfförbundet bildades 1904 som en sektion av Riksidrottsförbundet. Vid styrelsens första sammanträde beslutade man att översätta och ge ut de regler för golfspel som R&A fastställt 1902. Viktor H Setterberg gjorde översättningen och lånade ut pengar till tryckningen. Det manus Setterberg hade som underlag vid sättningen av regelhäftet, finns bevarat på Svenska Golfmuseet. Det är ett av den svenska golfhistoriens viktigaste föremål och visar att man från början anslöt sig till den internationella golfrörelsen.
Manuskriptet har sedan år 2000 funnits i en av museets montrar. Nu ligger det nedpackat i arkivet tills dess det är dags att öppna den nya utställningen sommaren 2022.


Startskottet mot ny utställning

15 december, 2020

Startskottet för att skapa innehåll till Svenska Golfmuséets nya utställning har startat. Den nya utställningen skall mer fokusera på berättelser om den svenska golfens utveckling än på enskilda föremål. Korta filmer blir ett sätt att förmedla detta och i förra veckan startade produktionen av en kortfilm om Viktor H Setterberg genom inspelning av några scener på golfbanan i Hovås. Till vår hjälp hade vi några av klubbens historiker – Claes Olsson, Bengt Larsson och Per Zachrisson,


Hemlån från museets bibliotek

21 oktober, 2020

Bibliotek skall naturligtvis användas. Den som har ett golfid kan låna hem böcker från vårt bibliotek. Idag lånades till exempel denna reprint från Bobby Jones legendariska utgivning från slutet av 1920-talet ut till en intresserad golfskribent.


Att älska ett spel

2 september, 2020

En trevlig bok om golfhistorier är det senaste förvärvet till Svenska golfmuseets bibliotek. Boken gavs ut för några år sedan och består av 30 kolumner som Mårten Niléhn skrivit och publicerat i Golf Digest. Boken har nu sålts som en förmån till Svensk Golfs prenumeranter. Den fullständiga titeln är ”Att älska ett spel som driver en till vansinne” och består av historier om några av golfvärldens udda personligheter som Moe Norman och Calvin Peete blandat med historier från författarens eget händelserika golfliv. Det är lite Wodehouse över historierna och efter att ha läst historien om den kämpande spelare som gjorde HiO på ett hål i Jönköping via en studs på Krösatågets tak, så skapar det en vilja att uppleva och spela just det hålet. Boken är utgiven av Egmont.


Through the Green

13 juli, 2020

Through the Green har varit en term i de engelskspråkiga golfreglerna som betecknat alla ytor på golfbanan utom tee, green, bunkrar och pliktområden. På den ytan gällde de generella reglerna.
Men Through the Green är också namnet på Brittish Golf Collectors Society´s tidning. Man kan förledas att tro att den mest behandlar samlandet av föremål och böcker som kommer från golfsporten, men dess innehåll är mycket bredare än så. Tidningen innehåller en stor mängd intressanta artiklar om golfhistorien. Svenska golfmuseet har nu fått en donation från BGCS på hela utgivningen mellan 2004 och 2019, som således nu är tillgänglig för besökare till museets bibliotek.


Carl Rydbeck

Carl Rydbeck, som tillhörde Falsterbo GK, var en av den tidiga tävlingsgolfens dominanter. Mellan 1912 och 1941 ställde han upp i 41 svenska eller nordiska mästerskap och tog sig till finalen 21 gånger och vann 12 av mästerskapen. Hans betydelse manifesterades av att han 1941 tilldelades SGF:s elitmärke nummer 2. Han erhöll också SGF:s förtjänsttecken för ”förtjänstfullt arbete till golfsportens främjande”. De båda utmärkelserna har nu donerats till Svenska Golfmuseet av en släkting till Carl Rydbeck och överlämnades till museet av Bo A Mattsson vid Svenska Golfhistoriska Sällskapets årsmöte på Flommens GK i slutet av juni. Bo A Mattsson har skrivit en biografi över Carl Rydbeck som utkom förra året.