Hemlån från museets bibliotek

21 oktober, 2020

Bibliotek skall naturligtvis användas. Den som har ett golfid kan låna hem böcker från vårt bibliotek. Idag lånades till exempel denna reprint från Bobby Jones legendariska utgivning från slutet av 1920-talet ut till en intresserad golfskribent.