Through the Green

13 juli, 2020

Through the Green har varit en term i de engelskspråkiga golfreglerna som betecknat alla ytor på golfbanan utom tee, green, bunkrar och pliktområden. På den ytan gällde de generella reglerna.
Men Through the Green är också namnet på Brittish Golf Collectors Society´s tidning. Man kan förledas att tro att den mest behandlar samlandet av föremål och böcker som kommer från golfsporten, men dess innehåll är mycket bredare än så. Tidningen innehåller en stor mängd intressanta artiklar om golfhistorien. Svenska golfmuseet har nu fått en donation från BGCS på hela utgivningen mellan 2004 och 2019, som således nu är tillgänglig för besökare till museets bibliotek.