5 januari, 2021

Svenska Golfförbundet bildades 1904 som en sektion av Riksidrottsförbundet. Vid styrelsens första sammanträde beslutade man att översätta och ge ut de regler för golfspel som R&A fastställt 1902. Viktor H Setterberg gjorde översättningen och lånade ut pengar till tryckningen. Det manus Setterberg hade som underlag vid sättningen av regelhäftet, finns bevarat på Svenska Golfmuseet. Det är ett av den svenska golfhistoriens viktigaste föremål och visar att man från början anslöt sig till den internationella golfrörelsen.
Manuskriptet har sedan år 2000 funnits i en av museets montrar. Nu ligger det nedpackat i arkivet tills dess det är dags att öppna den nya utställningen sommaren 2022.