Sveriges Golf Hall of Fame - Viktor H Setterberg

Viktor H Setterberg kan med rätta kallas den svenska golfens fader. Han var energikällan i såväl Sveriges äldsta golfklubb som i det golfförbund som bildades 1904. Viktor H Setterberg organiserade tävlingar och sociala evenemang, översatte de första golfreglerna till svenska, skrev om golf och propagerade för att kommuner skulle bygga banor. Setterberg var outtröttlig i sitt arbete för att golfen skulle spridas och växa. Han var välinformerad i hur golfen utvecklades på de brittiska öarna och spred denna kunskap i alla forum han hade.