Guidning av Svenska Golfmuseet

2 september, 2022


Svenska Golfmuseet erbjuder besökande grupper guidning av museet.
Kostnad 500 kronor per grupp.
Guidningen kan också kombineras med spel på Landskrona Golfklubb och lunch i golfrestaurangen. Under en helg blir kostnaden för hela paketet 840 kronor per deltagare. En hundralapp mindre under vardagar.
Bokning av paketet görs på Landskrona GK – info@landskronagk.se . Om ni enbart vill få en guidning så boka via info@svenskagolfmuseet.se

Bild Lotta Neumann och Katarina Vagndal.