Utveckling

Spridningen av sporten går långsamt de första åren. Det är främst officerarna som intresseras för golfen och sporten börjar utövas på ett flertal militära övningsfält. Karlskrona blir den tredje golfklubben 1906 och på Wämö anläggs en bana med hjälp av Viktor Setterberg. 1909 bildas Falsterbo GK.

De nybildade klubbarna behöver hjälp för att utveckla sporten och tidigt anställs engelska professionella för att hjälpa de nyfrälsta spelarna med instruktion i hur man bäst skall få bollen att flyga dit man vill ha den. 1916 var de så många (4 stycken) att den första protävlingen kunde hållas. Tävlingsspelet utvecklas och Erik Runfelt är den dominerande spelaren. År 1915 får Runfelt bidrag från golfförbundet för att som förste svensk delta i ett internationellt mästerskap. Första världskriget kommer att lägga en slagskugga över nöjen och tidsfördriv och golfens utbredning hejdas. Karlskrona förlorar till och med sin bana i och med att den tas i bruk för potatisodling.

Världskrigets konsekvenser märks genom att det fortfarande endast är 4 klubbar i golfförbundet 1924. Karlskrona har försvunnit men Helsingborg tillkommit. Senare under 20-talet visar det sig vara i Skåne som golfen växer med klubbar i Kristianstad, Malmö och Lund. Ytterligare några klubbar tillkommer under 1930-talet men med andra världskriget kommer en ny tillbakagång för sporten. Kriget gör inte bara att svenskarna får allvarligare saker att tänka på än förströelse. Försörjningsläget gör att import av klubbor och bollar upphör. Det här leder till den första tillverkningen av svenska klubbor i Sandviken och att ett företag i Helsingborg börjar regummera begagnade bollar.

Med efterkrigstiden skjuter den svenska industrialiseringen och välfärdsbygget fart. Detta märks också på golfens utbredning och när Golfförbundet 1979 firar sitt 75-års jubileum kan man konstatera att antalet klubbar växt till 145 med 83.000 medlemmar. 25 år senare, 2004, vid 100 årsjubileet har ”golfexplosionen” slagit igenom och det finns 489 klubbar med 598.293 medlemmar.

Golfspelare i Europa (EGA European Golf Association, uppgift 2013)

1. England  750.004
2. Tyskland 635.097
3. Sverige  491.401
4. Frankrike  422.761
5. Holland 388.493
6. Spanien 313.787
7. Skottland 230.086
8. Irland  217.567
9. Danmark  152.972
10. Norge  110.362

Vandringspris PLM Open - 1983-1990

Vandringspris PLM Open – 1983-1990


Vandringpris SEO - 1973-1990

Vandringpris SEO – 1973-1990


Kimbag - Svensk Uppfinning 1970-tal

Kimbag – Svensk Uppfinning 1970-tal


Hopfällbar vagn - 1950-tal

Hopfällbar vagn – 1950-tal


Den första elvagnen - 1960-tal

Den första elvagnen – 1960-tal


Annika Sörenstam - golfbag

Annika Sörenstam – golfbag