Svensk golfs ursprung

1888 är den första svenska golfbanan anlagd. Det är två bröder Sager som i parken till sin herrgård Ryfors några mil väster om Jönköping har låtit en engelsk trädgårdsmästare anlägga en 6-håls golfbana. Bröderna har lärt sig spela golf under en tid när de bott i England. Några år senare förlängs banan till en 9-hålsbana och golf spelas sedan där till 1920-talet.
ryfors_flagga
I Göteborg har samtidigt en engelsk präst A V Despard samlat några landsmän som var verksamma i Göteborg till spel på en 4-hålsbana på Hisingen. En av dem som lät sig inspireras av Despard och av golfspelet var affärsmannen Viktor Setterberg. Han kom att få stor betydelse för att golfen skulle få fotfäste i Sverige och han är den store pionjären.
År 1894 låter Viktor Setterberg anlägga en 9-hålsbana som var 1692 meter lång på Arendal där många förmögna göteborgare har sina lantställen. 1901 anlägger Setterberg en 9-hålsbana vid Sandvik och 1902 är han med och bildar en golfsektion inom Göteborgs Idrottsförbund. Därmed är den första svenska golfklubben bildad. Åtta år senare byter den namn till Göteborgs Golf Klubb.

Två år senare bildas Stockholms Golfklubb och en bana anläggs på Östermalm. Samma år bildas Svenska Golfförbundet. Tor Törnsten blir dess förste ordförande och Viktor Setterberg dess sekreterare. Bland de första besluten i den nybildade organisationen är att arrangera ett svenskt mästerskap och att översätta golfreglerna till svenska. Mästerskapet arrangeras i Hovås och Teodor Åkermark besegrar Viktor Setterberg i finalen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Sverige (och de nordiska länderna) har ärvt den engelska lite mer odemokratiska formen av golf, som bygger på den exkluderande klubb-kulturen. I Nordamerika däremot har man ärvt den skotska, mer demokratiska inkluderande formen av golf. Tack vare Sven Tumba och Bengt Lorichs har den svenska utvecklingen sedan 1980-talet gått i en mer inkluderande utveckling.