Golfbollens historia

Träboll

Träboll

Primitiva bollar – 1600-talet
Den allra första golfen spelades förmodligen med bollar tillverkade av trä eller t o m av sten. Det är även osäkert hur runda de var. Denna form av golf spelades inte på det vi idag kallar för banor så man förväntade sig inte att bollarna skulle gå speciellt långt. Det korta spelet spelades med en klubba som härstammade från lagspelet Shinty, mestadels på kyrkogårdar på söndagar i anslutning till mässan. En del av dessa bollar var billiga varianter av läderbollen fyllda med hår istället för fjädrar.

Kopia av läderboll

Kopia av läderboll

Fjäderbollen – 1450-1880
De första riktiga golfbollarna började tillverkas redan ca 1450. De bestod av en läderpåse, som fylldes med ull eller hår och sedan syddes igen. Svårigheten var att få bollen rund. En stor förbättring inträdde när man i stället fyllde påsen med fjädrar. Det gav en mer elastisk, rund och fast boll som ökade längden på slagen. Fjäderbollen såg sedan i princip likadan ut ända fram till 1880-talet.
Tillverkning av fjäderbollar var ett svårt och krävande hantverk som krävde stor yrkeskunskap. De första bollmakarna var troligtvis skomakare. En hög hatt fylld med gåsfjädrar som kokades mjuka skulle tryckas in i ett litet hål i lädret innan det syddes ihop. Lädret torkade och blev hårt samtidigt som fjädrarna expanderade när de torkade och resultatet blev en hård kula som sedan målades vit och bollen var färdig. Med tillverkarens signatur i bläck och en viktangivelse fullbordades konstverket. Bollarna var verkliga dyrbarheter och kostade mer än en klubba. De som tillverkade bollarna förstörde sina lungor med de verktyg som användes för att pressa in de blöta fjädrarna i höljet, och blev sällan över 40 år gamla.

Guttapercha-boll

Guttapercha-boll

Gutta–Percha – 1846-1901
Gueta är Malajiska för gummi och percha betyder kläde. Det finns ingen direkt uppfinnare av gummibollen, men två skottar Robertson och Smith anses vara de första som tillverkade och spelade med dem. De var svarta och helt släta på ytan. Men priset var den stora fördelen och de kunde tillverkas lokalt av pron. Man behövde bara gummit och en gjutform. Snart kom man på att bollar som spelats med och fick små repor fick bättre flygegenskaper och idén med olika typer mönster var född. En kuriositet är att vänskapen mellan Allan Robertson och Tom Morris Sr. upphörde då Robertson inte kunde acceptera att Morris började spela med och marknadsförde den billigare Gutta-bollen.

Strax före sekelskiftet började man fabrikstillverka bollarna och namnge dem. Olika mönster och egenskaper marknadsfördes bollarna blev billigare. Detta i sin tur ledde till den enorma uppsving av antalet golfare och klubbar, som ägde rum vid denna tid. Golfen gick från att ha varit en rikemansport till något som även medelklassen hade råd med.

Gold Cup - tidigt 1900-tal

Gold Cup – tidigt 1900-tal

Silver King - tidigt 1900-tal

Silver King – tidigt 1900-tal

Haskell-bollen – 1898 -1970
Nästa stora uppfinning var bollen med en kärna av lindade gummitrådar som sedan inneslöts i ett skal av Gutta percha. Haskell tog patent på detta tillverkningsätt 1898. Med förfinade metoder, men med samma grundprincip, tillverkades bollarna ända fram till 1970. Under 1920-talet fanns det bollar i flera olika storlekar och med olika egenskaper (bl. a. fanns det bollar som flöt). Efter många olika turer (och bråk) enades golfens organisationer om 2 olika standard; den brittiska bollen med en diameter av 1.62 tum och den amerikanska med en diameter av 1.68 tum. Den amerikanska bollen blev obligatorisk i samma länder som lydde under U.S.G.A:s regelbok. Resten av världen spelade med den brittiska bollen. Även minimivikter fastställdes under 1930-talet. 1935 blev företaget Acushnet färdiga med sin nya boll som döptes till Titleist. Läs här om hur logotypen kom till.

Penfold - 1960-tal

Penfold – 1960-tal

Slazenger B51 - mitten 1900-talet

Slazenger B51 – mitten 1900-talet

Den lindade moderna bollen – 1970 – 2000
Bolltillverkarna fortsatte med en boll för de bättre spelarna som byggde på Haskellbollens principer men skalet, som från början var av Balatagummi, ersattes succesivt av konstgjort gummi och den vätskefyllda kärnan ersattes av en solid ”studsboll” som gummibanden lindades kring. Efterhand fick man fram ett tåligare och tåligare skal. Bollmodellen var i första hand gjord för spelaren som sökte kontroll av spinnen i närspelet.

Hot Dot - 1970-tal

Hot Dot – 1970-tal

Top Flite - 1980-tal

Top Flite – 1980-tal

Two-Piecebollen av Surlyn – 1968-2000
Under slutet av 1960-talet kom en boll som hette Top Flite som hade en stor gummikärna med ett tunt plastskal av materialet Surlyn tillverkat av DuPont. Bollen gick längre än de gamla Haskellbollarna och indelningen i precisionsbollar och distansbollar började. Under denna period blev den större amerikanska bollen obligatorisk för alla spelare, 1976 för alla protävlingar och 1986 för alla amatörer i hela världen.

Pro V1 och dess efterföljare – 2001
2001 släppte Titleist en bollmodell som skulle revolutionera bolltillverkningen. Den hette ProV1 och var egentligen en kopia av ett patent som Spalding hade gjort för sin serie ”Strata”. Bollens egenskaper passade extremt bra i kombination med de nya titandrivers som hade börjat tillverkas i slutet av 1990-talet. Callaway, som hade köpt Spaldings alla bollpatent, inledde en process mot Acushnet (som äger varumärket Titleist) för att få dem att sluta tillverka ProV1. En överenskommelse gjordes och de senaste ProV1-modellerna är tillverkade på ett lite annorlunda sätt för att inte tränga in på Callaways patent. Den första ProV1-bollen var i 3 delar och på senare år har vi sett bollar med upp till 5 olika delar (Taylor Made Penta). Bridgestone är den tillverkare som arbetar hårdast med att få golfspelare att prova ut sin bollmodell lika noga som man provar ut sina klubbor. De flesta bolltillverkare erbjuder numera minst 3 eller fler modeller för att passa olika spelares krav på längd, höjd, hårdhetskänsla och spinn-egenskaper.

Här kan du läsa mer om gollbollens historia:

The Story of the Golf Ball, av Kevin W McGimpsey utgiven 2003 är det verkliga praktverket.
500 Years of Golf Balls – History & Collector´s Guide av John F Hotchkiss 1997