Golfen formades

Det är i Skottland golfen formas till den sport alla golfare över hela världen känner. Till leken med klubba och boll förs hålet som det element som ger spelet en bestämd mening – att komma i mål på så få slag som möjligt. Redan under 1400-talet måste skottarnas spel med klubba och boll blivit en tämligen allmän företeelse. Annars hade knappast så många kungliga påbud behövt fattas i denna fråga och från 1503 finns bevis för att golfen nått upp till den högsta makten. I de kungliga räkenskaperna finns en räkning från ”The Royal Clubmaker”. Kungen, James VI, spelar året därpå match mot Earlen av Boswell. Kanske bytte han sedan klubbor för han förlorade matchen.

Det spelades två olika golfspel under den katolska tiden i Skottland. Ett spel för ”vanligt folk” med korta hål som spelades med shinty-klubbor och billiga bollar av trä eller läderbollar fyllda med hår. Man spelade runt kyrkorna på söndagar. Denna enkla form av golf försvann när reformationen införde 2 kyrkobesök varje söndag och inte tyckte att folk skulle roa sig på söndagar. Samma öde drabbade kolvenspelet i Holland.

Den andra formen av golf spelades av herremän på linkslandet med träklubbor av olika längd och loft samt med den dyrare läderbollen. Skottland hade och har perfekta naturliga förhållande för golfspelet i den lilla landremsa mellan hav och land som kallas links. Här var den sandhaltiga jorden mager och gav en mjuk och tunn gräsmatta som aldrig växte sig alltför frodig. Området användes till bete för djuren och som rekreationsområde för stadsbefolkningen. Området var en allmänning och här kunde golfspelet utvecklas med de kännetecken vi känner igen – fairway, sandbunkrar och green-område med ett hål. Här spelades golf mitt bland kreatur och helglediga familjer. En caddie gick före och varnade allmänheten för slaget som skulle komma och innan spelaren slog till skrek han ut ett kraftigt ”fore” som varning.

106-1

Det är denna form av långgolf som överlevt den protestantiska kyrkans regler och utvecklats till den moderna golfen. Golf var från början en vintersport. Man spelade golf från början av hösten till början av sommaren. Ett naturligt avbrott i spelet behövdes för att låta fåren hinna beta av det växande gräset. Gräsklipparen kom inte förrän i mitten av 1800-talet. Dessutom var det för mycket annat folk som rörde sig på linkslandet och var i vägen för golfarna under den varma årstiden.

S:t Andrews var en av de viktigaste städerna i Skottland vid denna tid. Man hade livlig handel genom sin hamn, ett universitet och var ett kyrkligt centrum. På strandängarna nordost om staden läggs golfbanan ut. Elva hål ut och elva tillbaka. När floden Edens lopp ändras och de yttersta fyra hålen skärs av återstår 18 hål och det blir sedan den standard alla andra golfbanor formas efter. Mot mitten av 1700-talet börjar golfspelet formaliseras och stabiliseras. De första golfklubbarna bildas i Edinburgh och S:t Andrews (se nedan) 1744 respektive 1754.

The Honourable Company of Edinburgh Golfers instiftar en tävling och till den skrivs de första golfreglerna. Man spelar med bollar av läder som stoppats med fågelfjädrar. De första järnklubborna börjar dyka upp att användas när bollen förirrat sig ner i ett hinder. Under 1700-talet är golfen ännu så länge begränsad till de brittiska öarna och det är en sport för herremän.